HOK plus, spol. s r.o., soukromá bezpečnostní agentura - Česká Lípa

O společnosti

HOK plus, spol. s r.o., soukromá bezpečnostní agentura je členem asociace soukromých bezpečnostních služeb České republiky ASBS.
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 8494

Historie naší společnosti začíná v roce 1995. V dnešní době se jedná o firmu středně velkou.

Naše agentura má uzavřené pojistné odpovědnostní smlouvy u České kooperativy a.s.
Do okruhu naší působnosti patří provádění ostrahy objektu, zejména formou fyzické ostrahy. Neustálý nárůst kriminality v oblasti majetkové trestné činnosti a především vzrůstající počet kvalifikovaných případů krádeží vloupáním kladou na ochranu majetku stále větší požadavky. Z tohoto důvodu provádíme instalace elektrické zabezpečovací signalizace a kamerového systému. Rovněž zabezpečujeme doprovod při přepravě finančních hotovostí, nebo jiných cenných zásilek do výše naši pojistky u pojišťovacího domu.

Od roku 2001 je naše společnost držitelem CERTIFIKÁTU Asociace soukromých bezpečnostních služeb České republiky ASBS, která je přidruženým členem Evropské konfederace bezpečnostních služeb (CoEES) a má svého zástupce v komisi CoEES pro připojování států střední a východní Evropy. ASBS ČR spolupracuje s Hospodářskou komorou ČR a Ministerstvem vnitra ČR.

Náhradní plnění ZPS prostřednictvím naší společnosti

Dle novely zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. je každá společnost zaměstnávající více než 25 zaměstnanců povinna zaměstnávat osoby se změněnou pracovní schopností (ZPS). Zmiňovaný povinný podíl činí 4%.
Při nesplnění těchto podmínek je každý podnikatel povinen přispět do státního rozpočtu za každou osobu, kterou by měl podle zákona o zaměstnanosti zaměstnávat, 2,5 násobek průměrné mzdy ročně.
Nezaměstnáváte-li potřebné procento osob se změněnou pracovní schopností, zákon vám nabízí splnění této povinnosti jinou cestou, a to odebíráním výrobků nebo služeb od jiných organizací, které tyto osoby zaměstnávají z více než 50% - tzv. náhradním plněním ZPS.

Tuto možnost náhradního plnění vám nabízíme my. Naše soukromá bezpečnostní agentura vám poskytuje náhradní plnění tím, že zaměstnává více než 50% zaměstnanců se změněnou pracovní schopností. Odběrem služeb od naší soukromé bezpečnostní agentury si mohou společnosti zajistit náhradní plnění a splnit tak svou povinnosti podle zmiňované novely zákona.

Kvalifikační předpoklady

Vlastníme veškeré potřebné kvalifikace k legálnímu a bezproblémovému chodu společnosti v soukromém sektoru bezpečnosti. Kliknutím zde můžete prohlížet dokumenty prokazující úroveň kvalifikace naší agentury na trhu bezpečnostních agentur.

Reference

HOK plus, spol. s r.o., soukromá bezpečnostní agentura, jakožto firma působící na trhu bezpečnostních agentur od roku 1995, má dlouholetou zkušenost s fyzickou ostrahou různých firem v oblasti logistiky, výrobní sféry, dopravy a jiné.